Section1
Polska pod kontrolą Kremla
Wszystkie We wrześniu 1980 Edward Gierek odchodzi ze stanowiska I sekretarza KC PZPR. W październiku 1980 nowy pierwszy sekretarz Stanisław Kania, pojechał do Moskwy na spotkanie z przywódcami Związku Radzieckiego. Oto zapis stenogramu z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR z 29 października 1980 Foto: