Section1
Polska pod kontrolą Kremla
Wszystkie Dziesięć dni po wyborze Jaruzelskiego, Kreml czeka na zmiany w Polsce. Stenogram z posiedzenia Biura Politycznego KC KPZR z 29 października 1981. Foto: "Moskiewski proces" Władimir Bukowski, Wydawnictwo Volumen, 1998