Section1
Polska pod kontrolą Kremla
Wszystkie "Drogi Leonidzie Iliczu dziękuję za zaufanie..." Zapis telefonicznej rozmowy towarzysza Leonida Breżniewa z towarzyszem Wojciechem Jaruzelskim z 19 października 1981, w dniu wybrania Jaruzelskiego na pierwszego sekretarza KC PZPR. Foto: "Moskiewski proces" Władimir Bukowski, Wydawnictwo Volumen, 1998