Nowe Technologie

Mobilni buntownicy

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013 07:00
Co trzeci europejski pracownik rozważyłby zmianę pracodawcy, gdyby nie pozwolono mu używać prywatnych urządzeń mobilnych podczas pracy.
Mobilni buntownicy
Foto: glowimages.com

Badanie przeprowadzone przez VMware w Europie wskazuje, przed jakimi problemami stanęły europejskie przedsiębiorstwa w związku z coraz powszechniejszym używaniem urządzeń mobilnych i aplikacji w miejscu pracy. Większość (64 proc.) europejskich pracowników biurowych uważa, iż firma nie zapewnia im wystarczających narzędzi i aplikacji umożliwiających maksymalną produktywność i efektywność, a polityka dotycząca stosowania urządzeń mobilnych nie zapewnia wystarczającej elastyczności pracy gdy znajdują się poza firmą (63 proc.). Ponad jedna trzecia (39 proc.) pracowników rozważyłaby zmianę pracy w przypadku, gdy organizacja nie pozwoliła im na używanie własnego urządzenia mobilnego podczas wykonywania zadań służbowych.

Obecnie działy IT nie są w stanie sprostać wymaganiom pracowników, na co wskazują wyniki badania przeprowadzonego w Europie przez Vanson Bourne na zlecenie VMware[1]. Prawie połowa decydentów IT (47 proc.) przyznaje, iż ich dział nie ma możliwości realizacji potrzeb personelu w zakresie rozwiązań mobilnych w całej firmie.

Optymizmem napawa to, że firmy zaczynają rozumieć, że wprowadzenie polityki Bring Your Own Device (BYOD) może zwiększyć produktywność i zadowolenie pracowników oraz to, że przedsiębiorcy zaczynają szukać możliwości do podjęcia działań w tym zakresie. Prawie ¾ (72 proc.) decydentów IT przyznało, że już wdrożyli lub planują wdrożyć w swojej firmie politykę BYOD, z czego ⅓ (33 proc.) respondentów stwierdziła, że taka decyzja była podyktowana przyciągnięciem lub zatrzymaniem w firmie utalentowanych pracowników. Co więcej, ponad połowa (54 proc.) ankietowanych liderów IT powiedziała, iż są już w trakcie opracowywania lub opracują w 2013 roku systemy i polityki, które przyjmą mobilność pracowników i zdalny dostęp do danych jako normę, a nie wyjątek.

„Wyniki badania dowodzą powstania klasy mobilnych buntowników – nowej fali pracowników, używających mobilnych technologii dla własnych korzyści, by pracować efektywniej i wprowadzać innowacje” – mówi Piotr Fąderski, Country Manager na Polskę i kraje bałtyckie w VMware. „Wiele przedsiębiorstw stara się nadążyć za tym trendem; jeśli pracownikom nie zostaną zapewnione warunki umożliwiające im mobilność w pracy, wówczas wielu z nich przejmie inicjatywę i zacznie samodzielnie wprowadzać zmiany. Doświadczeni przedsiębiorcy widzą ten problem i nadają wysoki priorytet sformalizowaniu polityki stosowania urządzeń mobilnych, aby wykorzystać zapał pracowników i uzyskać przewagę nad konkurentami” – dodaje Piotr Fąderski.

Badanie wskazuje również zagrożenia bezpieczeństwa, które czekają działy IT, niewykazujące się wystarczającym zaangażowaniem. Prawie dwie trzecie (62 proc.) liderów IT sądzi, iż informacje firmowe są przechowywane w urządzeniach prywatnych, a niemal połowa (49 proc.) z nich przypuszcza, że może to dotyczyć także informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia. Obawy te są jak najbardziej uzasadnione: zaledwie ⅓ (35 proc.) ankietowanych pracowników była pewna, że przechowywane przez nich dane nie są wrażliwe z handlowego punktu widzenia. Oznacza to, że pozostali badani nie mieli tej pewności.

„Przedsiębiorcy muszą stąpać po cienkiej linii pomiędzy przyjęciem i promowaniem elastycznej kultury organizacyjnej, a ochroną własności intelektualnej firmy i danych klientów. Mamy do czynienia z mobilną rewolucją, która stawia przed departamentami IT wyzwania związane z zarządzaniem i bezpieczeństwem” – twierdzi Piotr Fąderski. „Jednocześnie stajemy przed ogromną szansą. VMware uważa, że alternatywne modele korzystania ze sprzętu, takie, jak BYOD, mogą zostać wdrożone poprzez podejście polegające na zintegrowanej mobilności personelu. Dzięki temu firmy będą mogły zwiększyć produktywność zatrudnionych osób, zyskać szybszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań i osiągnąć zróżnicowanie, bez narażania bezpieczeństwa informacji oraz zachowując elastyczność” – dodaje Piotr Fąderski.

Pozostałe wyniki:

 • Ponad połowa pracowników biurowych (57 proc.) jest świadoma zagrożeń związanych z przechowywaniem informacji dotyczących firmy na bezpłatnych serwisach hostingowych, lecz 37 proc. z powyższej grupy mimo wszystko umieściło w takim serwisie przynajmniej jeden dokument służbowy.
 • Według decydentów IT, niemal połowa (45 proc.) menadżerów wyższego szczebla ma świadomość tego, że pracownicy przechowują poufne dane na prywatnych urządzeniach mobilnych, lecz albo nie są tym zaniepokojeni, albo nie uważają tej kwestii za priorytetową. Największy poziom bierności w tym względzie wśród menadżerów wyższego szczebla zanotowano we Włoszech (70 proc.).
 • Ogromna większość pracowników biurowych (82 proc.), którzy przyznali się do przeglądania danych firmowych na swoich osobistych urządzeniach mobilnych, nie otrzymała upomnienia od swojego przełożonego bądź działu HR. Najbardziej pobłażliwi okazali się menadżerowie holenderscy - 91 proc. personelu nie zostało upomniane w tej kwestii.
 • Według pracowników działów IT, pięć głównych próśb związanych z używaniem urządzeń mobilnych i dostępu do aplikacji w ,celu zapewnienia efektywnej pracy, to:
  • Dostęp do skrzynki e-mail na urządzeniu mobilnym        60%
   • Intranet firmowy                                               45%
   • VPN                                                                 39%
  • Aplikacje CRM, np. Salesforce                                       23%
  • Hosting plików                                                            22%


[1] Prowadząca specjalistyczne badania rynkowe firma Vanson Bourne rozmawiała z 1500 ekspertami IT oraz 3000 pracownikami biurowymi w firmach zatrudniających 100-5000 osób w Wlk. Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech oraz krajach nordyckich (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia) przy zastosowaniu połączenia ankiet telefonicznych i internetowych w okresie marzec-kwiecień 2013.

 autor: Robert Kamiński

Czytaj także

DAN - czyli platforma łączności sieciowej

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013 10:30
Rosnąca popularność osobistych urządzeń mobilnych (takich jak smartfony i tablety) sprawia, że organizacje mają problemy z zarządzaniem różnymi urządzeniami, które uzyskują dostęp do ich sieci i jej zasobów.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Rozwiązania chmurowe wspomagające pracę mobilną

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2013 12:09
Citrix przedstawił rozwiązania, które mają zapewnić nowe, zaawansowane możliwości pracy w dowolnym miejscu i porze. Firma wspomaga pracę mobilną poprzez kompleksową ofertę rozwiązań chmurowych, które przyspieszają budowę, wdrażanie i kontrolę usług chmurowych oraz infrastruktury IT.
rozwiń zwiń