Nowe Technologie

Rośnie liczba iWorkers

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2013 08:07
Wg badania przeprowadzonego przez Coleman Parkes Research na przełomie maja i czerwca 2013, firmy europejskie przewidują dynamiczny wzrost liczby pracowników zwanych iWorkers w ciągu najbliższych 5 lat.
Rośnie liczba iWorkers
Foto: glowimages.com

Aktualnie, tylko 4% liderów biznesowych opisuje ponad połowę swoich pracowników jako iWorkers: pracowników, którzy są niezawodni, wysoko wykwalifikowani, wykonują swoją pracę szybko i dokładnie oraz mają dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do zaspokojenia potrzeb swojej firmy oraz klientów. Przewidują oni jednak znaczny wzrost, 37% szacuje, że ponad połowa wszystkich pracowników będzie należeć do tej grupy do 2018 roku.

Wzrost ten może być spowodowany skutkami dzisiejszej nieefektywnej wymiany informacji. Liderzy, zapytani o obszary, które były najbardziej narażone, przytoczyli na pierwszym miejscu utracone przychody (49%), następnie utraconych klientów (43%), a na trzecim miejscu brak customer insight (27%).

  • Badanie ukazuje również, że aby zwiększyć liczbę pracowników typu iWorker, najpierw trzeba sprostać kilku wyzwaniom. Podczas gdy prawie ¾ firm inwestuje w nowe technologie w celu ulepszenia produktywności pracowników zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, większość podkreśla potrzebę przeglądu istniejących procesów, aby pracownicy mieli łatwiejszy dostęp do kluczowych informacji biznesowych. Ponad 70 proc. uważa, że brak dostępu do dokumentów z urządzenia mobilnego hamuje rozwój ich firmy, a 2/3 przyznaje, że niedopasowane funkcje wyszukiwania sprawiają, że pracownicy nie mogą znaleźć potrzebnej informacji. Ponadto, 62 proc. twierdzi, że chaotyczne silosy informacyjne utrudniają wymianę informacji.

Uaktywnić iWorkers

Europejscy liderzy biznesowi podkreślają najbardziej istotne kroki, które umożliwią aktywizację iWorkers. Na pierwszym miejscu wśród najbardziej efektywnych działań zwiększających wiedzę pracowników jest wykorzystywanie narzędzi współpracy: umożliwianie współpracy i dzielenia się wiedzą w różnych lokalizacjach. Następnie, ex aequo na drugim miejscu, znalazła się optymalizacja procesów biznesowych: przegląd sposobu pracy i zapewnienie, że technologia jest wykorzystywana z maksymalną korzyścią dla firmy oraz przejście do chmury. Na czwartym miejscu liderzy umiejscowili cyfryzację dokumentów papierowych, która zapewni lepszy dostęp do kluczowych informacji biznesowych, zarówno aktualnych, jak i archiwalnych, co pomoże w przyszłym podejmowaniu decyzji. Takie działania przyniosą firmom znaczące korzyści.

  • Badanie firmy McKinsey (The Productivity Imperative McKinsey, 2010), podkreśla, że firmy, które koncentrują się na pracownikach wiedzy (ponad 35 proc. wszystkich pracowników) generują przeciętnie 3 razy większy zwrot na pracownika niż firmy z mniejszą liczbą pracowników wiedzy (20 proc. wszystkich pracowników lub mniej).

 

 autor: Cezary Tchorek-Helm