Nowe Technologie

Wirtualizacja i chmura w sektorze MSP

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012 23:00
Małe i średnie firmy na całym świecie planują w 2012 roku wdrożenie wirtualizacji serwerów w tempie szybszym niż duże przedsiębiorstwa. Mimo to wykazują one liczne braki w procesach tworzenia kopii zapasowych i przywracania po awarii dla serwerów wirtualnych. Tymczasem wcześniejszy entuzjazm dla infrastruktury chmurowej, przynajmniej jak do tej pory, nie znalazł swojego odbicia w rzeczywistości.

 

Ponad 6000 managerów IT z małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów, którzy wzięli udział w badaniu Acronis Global Disaster Recovery Index, przewiduje, że do końca 2012 roku 29% serwerów w ich firmach zostanie zwirtualizowanych, a tempo wzrostu wyniesie 21%. Jest to o 50% wyższe tempo, niż pokazują wyniki ostatniego raportu firmy Gartner. Mówią one, że przewidywane zastosowanie wirtualizacji serwerów przez przedsiębiorstwa w tym samym okresie wzrośnie o 14%1.

 

Wirtualne dane zagrożone

 

Według badania Acronis, firmy z sektora MSP jako główne czynniki przemawiające za wirtualizacją serwerów podają zwiększoną wydajność, elastyczność i szybkość wdrożenia. Jednak, pomimo planowanego zastosowania maszyn wirtualnych, badanie pokazało również znaczne uchybienia w procesach tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, w tym m.in.:

 


  • Jedna trzecia badanych (33%) przyznaje, że nie robi kopii zapasowych swoich maszyn wirtualnych tak często, jak fizycznych;

  • Prawie połowa (49%) robi kopie zapasowe maszyn wirtualnych rzadko, zazwyczaj co tydzień lub co miesiąc;

  • Tylko 37% robi kopie zapasowe maszyn wirtualnych codziennie.

 

"Wirtualizacja staje się coraz bardziej przystępna cenowo i stosunkowo łatwa do wdrożenia dla małych i średnich firm, tak więc wysoka dynamika wzrostu przyjęcia wirtualizacji nie powinna być zaskoczeniem. Ochrona danych stała się podstawowym wymogiem i best practice dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Dlatego też, szczególnie rozczarowujący jest fakt, że ochrona maszyn wirtualnych często jest przez firmy pomijana. Dla niektórych z nich to potencjalnie gra w rosyjską ruletkę jeśli chodzi o wirtualne kopie zapasowe – w momencie gdy zabraknie im szczęścia, czekają je bardzo realne konsekwencje, które mogą mieć negatywny wpływ na ich działalność." – powiedział Dariusz Jarecki, Country Manager Acronis w Polsce.

 

Zachmurzona przyszłość?

 

Zdecydowana większość badanych firm (83%) zapytana o zastosowanie „chmury”, twierdzi, że posiada jakąś formę infrastruktury IT opartej na cloud (wzrost o 13%). Jako specyficzna kategoria, „chmura” stanowi obecnie znaczące 19% całej infrastruktury IT. W rzeczywistości tylko 19% firm korzysta dzisiaj z „chmury”, pomimo że 87% przewidywało wzrost jej wykorzystania w 2011 roku. Małe i średnie firmy podają kilka powodów mniejszego niż oczekiwano zastosowania cloud, w tym m.in. obawy o odzyskanie danych w przypadku awarii, zagrożenia bezpieczeństwa oraz brak zaufania do dostawców „chmury”.

 

Prognozy dotyczące wykorzystania „chmury” na rok 2012 wydają się znacznie bardziej przyziemne - tylko jedna czwarta badanych (26%) przewiduje, że w tym roku ponad 50% ich infrastruktury IT będzie oparta na „chmurze”. Małe i średnie firmy uważają, że przyjście do „chmury” będzie napędzane przez trzy czynniki: niższe koszty operacyjne infrastruktury IT, dodatkowa lub elastyczna powierzchnia przechowywania, a także ulepszona zgodność. Inne wyniki dotyczące „chmury” to:

 


  • Wykorzystanie „chmury” do backupu poza siedzibą firmy staje się coraz bardziej popularne - ponad jedna piąta badanych (21%) korzysta w tej formy;

  • Prawie połowa badanych (42%) nadal polega na tradycyjnej metodzie tworzenia kopii zapasowych na taśmach lub dysku poza siedzibą firmy każdego dnia;

  • Prawie jedna czwarta badanych (23%) nadal nie posiada żadnej strategii offsite backup.

 

Badanie zostało przeprowadzone przez Ponemon Institute wśród 18 państw, we wrześniu i październiku 2011 roku. W badaniu wzięło udział ponad 6000 praktyków IT z małych i średnich firm, zatrudniających nie więcej niż 1000 pracowników.Zobacz więcej na temat: firma mali POLSKA