Nowe Technologie

W Polsce papierowe faktury trzymają się mocno

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2013 07:30
Wg raportu firmy Deloitte „Gov on the Go. Boosting Public-Sector Productivity by Going Mobile”, w ciągu ostatnich 25 lat dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii efektywność przedsiębiorstw w sektorze prywatnym w USA wzrosła o ponad 50 proc.
W Polsce papierowe faktury trzymają  się mocno

Urządzenia mobilne, takie jak laptopy, tablety i smartfony oraz postępująca elektronizacja wymiany informacji pomiędzy firmami walnie przyczyniły się do tego wzrostu. W Polsce, choć firmy coraz odważniej korzystają z rozwiązań e-gospodarki, digitalizacja niektórych pozornie naturalnych dla niej obszarów postępuje zbyt wolno. Niestety często z powodu przepisów, które nie nadążają za postępem technologicznym.

Wg raportu PKPP Lewiatan „E-invoices in Poland”, 2012, tylko co czwarty adresat faktury dostaje ją dziś w formie cyfrowej – dodaje. W Wielkiej Brytanii, Estonii, Danii czy Niemczech odsetek firm wysyłających e-faktury znacząco przekracza 50 proc. Jak jednak zaznacza Jacek Wysocki, w tym roku może nas pod tym względem czekać prawdziwa rewolucja, dzięki nowym przepisom, które weszły w życie z początkiem 2013 r.

Co jeszcze digitalizować

Korzystanie z e-faktur to jeden z elementów digitalizacji świata biznesu. Nikogo nie dziwi już zamawianie towarów przez Internet czy dokonywanie tą drogą płatności. Wachlarz usług, z których można korzystać w pełni online z każdym dniem staje się coraz szerszy. Bardzo aktywne na tym polu są firmy telekomunikacyjne i np. banki. Niektóre z nich umożliwiają już załatwienie wielu formalności bez konieczności nawet jednej wizyty w oddziale czy podpisywania dokumentów dostarczonych przez kuriera – rzecz nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu na rynku, gdzie obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące identyfikacji i ochrony tożsamości klientów. Zupełnie pozbawiony papieru proces zakładania rachunków dla osób indywidualnych jako jeden z pierwszych zaproponował w Polsce w 2011 roku BGŻOptima. Z kolei na przykład w Meritum Banku z analogicznego rozwiązania mogą korzystać także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność. Cały proces zajmuje tu ok. 15 minut. Bank sprawdza zgodność danych klienta wpisanych przez niego we wniosku o otwarcie rachunku z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz danymi z przelewu przychodzącego z dotychczasowego konta firmowego w innym banku.

Jak jednak pokazuje historia upowszechniania w Polsce e-faktur i innej firmowej dokumentacji, nie zawsze to co nowe i wygodne szybko wypiera to co stare i kosztowne, tyle, że zazwyczaj przyczyny nie leżą po stronie użytkowników. Nadmierne przywiązanie do faktur papierowych nie wynikało z braku przekonania przedsiębiorców, co do zasadności stosowania e-faktur.

Duża część przedsiębiorców ma świadomość, że e-faktury są tańsze w obsłudze niż ich papierowe odpowiedniki. Przyśpieszają regulowanie należności i w praktyce pozwalają uzyskać spore oszczędności czasu i pieniędzy, a do tego wspierają budowanie wizerunku firmy nowoczesnej i proekologicznej. Niestety, dotychczas nieprzejrzyste i pozwalające na swobodę interpretacyjną przepisy dotyczące zasad przesyłania, przechowywania oraz trybu udostępniania e-faktur np. organom skarbowym, doprowadziły do postrzegania faktury elektronicznej, raczej poprzez pryzmat zagrożeń, a nie korzyści – podkreśla Jacek Wysocki. W jego opinii krytycznym czynnikiem blokującym upowszechnianie się e-faktury jest przekonanie przedsiębiorców o niepodważalnej wartości dowodowej faktury papierowej. – Firmy wolą dmuchać na zimne i nawet ponieść koszty, zamiast narażać się na ewentualne konsekwencje wątpliwości US –  ocenia. I podkreśla, że o ile dziś kwestie bezpieczeństwa firmy nie powinny już powstrzymywać od korzystania z e-faktur, warto wziąć je pod uwagę wybierając system, w którym te faktury będziemy generować.

  • Na rynku jest dziś dostępnych wiele programów umożlwiających wystawianie faktur elektronicznych. Różnią się one nie tylko funkcjonalnościami, ale przede wszystkim poziomem zabezpieczenia danych firmy i samych faktur. Zanim firma zdecyduje się na konkretne rozwiązanie powinna wziąć pod uwagę nie tylko wygodę korzystania z systemu, ale też jakość przechowywania danych do niego wprowadzanych w długim terminie. E-faktura powinna spełniać pewne ściśle określone prawem wymogi. Przede wszystkim firma, która ją wystawia musi zadbać o zapewnienie autentyczności i integralności takiego dokumentu. Odbiorca winien mieć pewność, że faktura została wystawiona przez wskazany na niej podmiot. W interesie obu stron jest również aby dokument zachował integralność, czyli aby niemożliwe było dokonywanie w nim zmian.

 autor: Jan Petersen

Czytaj także

5 najważniejszych rzeczy o e-fakturze

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013 06:16
Jak wynika z raportu „E-faktura w Polsce”, zrealizowanego przez PKPP Lewiatan w 2012 r., jedynie 10 proc. faktur w naszym kraju wystawianych jest w formie elektronicznej. W Europie odsetek ten jest dwa razy wyższy.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Dlaczego nie warto bać się e-faktur?

Ostatnia aktualizacja: 17.07.2013 00:00
Już od przeszło 8 lat polscy przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury elektroniczne. Jednak mimo oszczędności czasu i pieniędzy, na jakie pozwala to rozwiązanie, wciąż miażdżącą przewagę stanowią papierowe dokumenty. Dlaczego tak się dzieje?
rozwiń zwiń