Polskie Radio

Nowe związki aromatyczne dla nauki, przemysłu i medycyny

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2023 07:42
Gościem programu "Wieczór Odkrywców - Ludzie Nauki" będzie prof. Marcin Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2023 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach.
Związki aromatyczne mają współcześnie fundamentalne znaczenie w prawie wszystkich dziedzinach chemii organicznej. W przemyśle są stosowane m.in. jako barwniki, materiały półprzewodnikowe, katalizatory i leki
Związki aromatyczne mają współcześnie fundamentalne znaczenie w prawie wszystkich dziedzinach chemii organicznej. W przemyśle są stosowane m.in. jako barwniki, materiały półprzewodnikowe, katalizatory i lekiFoto: Motortion Films/shutterstock.com

Tegoroczną Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk chemicznych i o materiałach otrzymał prof. Marcin Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego za zaprojektowanie i otrzymanie nowych związków aromatycznych o unikatowej strukturze i właściwościach.

Prof. Marcin Stępień jest uznanym w środowisku międzynarodowym autorytetem, kształtującym dziedzinę badań nad związkami aromatycznymi. Owocem jego prac - prowadzonych na pograniczu syntezy organicznej, fizycznej chemii organicznej i chemii teoretycznej - było zaprojektowanie, a następnie synteza nowych cząsteczek aromatycznych i antyaromatycznych o unikalnej budowie i o niezwykłych, często trójwymiarowych kształtach. Osiągnięcia te są nie tylko istotne poznawczo, ale otwierają również nowe możliwości zastosowań tych związków jako funkcjonalnych materiałów organicznych.

Cząsteczki prof. Stępnia mogą stanowić inspirację w poszukiwaniach nowych materiałów organicznych, w szczególności barwników funkcjonalnych. Materiały takie mogą znaleźć różnorodne zastosowania, m.in. w urządzeniach LED i fotowoltaice, ale także w diagnostyce medycznej i fototerapii. 


Czytaj także:


Polskie Noble

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - nazywana "Polskim Noblem" - jest przyznawana od 1992 roku za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które "przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata". Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Laureaci są wybierani z grona kandydatów zgłaszanych przez wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego, zaproszonych imiennie przez Radę i Zarząd FNP. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów - głównie z zagranicy - oceniających dorobek kandydatów. Nagroda jest przyznawana w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

***

Na audycję "Wieczór Odkrywców - Ludzie Nauki" w ramach pasma "Eureka" w poniedziałek (20.11) po godz. 19.30 zaprasza Krzysztof Michalski.

FNP/kk/aw