Polskie Radio
Section05
Krzysztof Michalski

Ludzkie oko. Nowatorskie metody diagnostyczne

Międzynarodowe Centrum Badań Oka ICTER uzyskało w ostatnim konkursie na Międzynarodowe Agendy Badawcze FNP 30 mln zł na badania związane z pogłębianiem wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego oka i rozwojem nowatorskich metod diagnostycznych. Zadaniem wybitnych uczonych, inżynierów i lekarzy, będzie opracowanie nowych narzędzi do bezpieczniejszych i skuteczniejszych interwencji chirurgicznych oraz metod diagnostycznych i terapii chorób oczu.
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Michalski Maciej Wojtkowski

RNA i biologia komórki. Od badań podstawowych do terapii

W ostatniej edycji europejskiego programu Teaming for Excellence na lata 2023-2029, projekt polskich uczonych "RACE: RNA i Biologia Komórki - od badań podstawowych do terapii", znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej i uzyskał finansowanie w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa na sumę prawie 15 mln euro. Jak przedstawiają się jego plany badawcze?
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Michalski NAUKA chemia Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Marta Miączyńska

Prof. Krzysztof Liberek o roli białek opiekuńczych. Czym są i jakie funkcje spełniają?

Prof. Krzysztof Liberek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest pionierem w dziedzinie badań molekularnych nad białkami opiekuńczymi. 6 grudnia br. odebrał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wykazanie roli białek opiekuńczych w odzyskiwaniu białek z agregatów i zwijaniu ich do aktywnej formy.
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Michalski NAUKA technologie inżynieria biologia medycyna biotechnologia farmakologia

Nowe związki aromatyczne dla nauki, przemysłu i medycyny. Czym są?

Prof. Marcin Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego został Laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2023 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach. Naukowiec otrzymał tę nagrodę za zaprojektowanie i otrzymanie nowych związków aromatycznych o unikatowej strukturze i właściwościach. Czym są związki aromatyczne?
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Michalski NAUKA chemia Marcin Stępień związki aromatyczne Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wystawi receptę i skierowanie? Powstaje głosowy asystent lekarza

Gościem audycji "Eureka" w ramach cyklu "Ludzie nauki" był profesor Konrad Kowalczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, twórca wielomikrofonowego interfejsu audio do komunikacji głosowej z komputerem, który można wykorzystać również w głośnomówiących systemach telekonferencyjnych lub inteligentnych domach. Najnowszy projekt profesora to asystent głosowy dla lekarzy, który ma usprawnić pracę personelu medycznego.
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Michalski badania medycyna lekarz głos zdrowie

Geodezja satelitarna. Jakie ma znaczenie dla poznawania naszej planety?

Dr inż. Dariusz Strugarek z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest laureatem programu START FNP, który otrzymał wyróżnienie za rozwój geodezyjnych satelitarnych technik pomiarowych, które umożliwiają monitorowanie ruchów tektonicznych - trzęsień Ziemi, topnienia lodowców i konsekwencji eksploatacji górniczej. O swoich osiągnięciach dr inż. Dariusz Strugarek opowiedział w audycji "Ludzie Nauki". 
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Michalski kosmos geografia księżyc nawigacja badania satelita Ziemia

Jak doskonalić mowę u dziecka? Mogą w tym pomóc specjalne narzędzia informatyczne

Dr inż. Zuzanna Miodońska z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, laureatka Stypendium im. Barbary Skargi przyznawanego w ramach programu START, stworzyła narzędzia analizy akustycznej do badania mowy dziecięcej, zwłaszcza mowy zaburzonej. Opracowane przez nią innowacyjne rozwiązania informatyczne mogą mieć zastosowanie w diagnostyce i terapii logopedycznej.
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Michalski dzieci mowa rozwój dziecka

Zaburzenia pamięci. Jak stymulować mózg w celu jej poprawy?

Zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych, demencje i choroby neurodegeneracyjne stają się jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych starzejącego się społeczeństwa. - Tak naprawdę pamięć i funkcje poznawcze są zaburzone praktycznie w każdej chorobie mózgu. Naszym modelem jest padaczka - mówi w Programie 1 Polskiego Radia o prowadzonych badaniach dr Michał Kucewicz.
Zobacz więcej na temat:  Krzysztof Michalski mózg choroba choroba Alzheimera

Projekt "ReMedy". Badania nad stresem w ludzkich komórkach

Prof. Agnieszka Chacińska - dyrektor Instytutu IMol PAN, jest współautorką Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy, której celem jest prowadzenie badań nad stresem, na który narażone są ludzkie komórki i wykorzystanie wyników tych badań do opracowania nowych leków i strategii zapobiegania i zwalczania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych. 
Zobacz więcej na temat:  medycyna nowotwory stres mózg Krzysztof Michalski Fundacja na rzecz Nauki Polskiej