Section1
Z albumu rodzinnego
Wszystkie Staś i Józio w gimnazjum. Petersburg, 1910-1911 Foto: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego