Section1
Z albumu rodzinnego
Wszystkie Marynia, Lila, Poldzia i Karla. Przyłuki, 19 lutego 1910 Foto: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego