Section1
Z albumu rodzinnego
Wszystkie "My siedmioro z Babuśką i p. Ducré - składamy pokłon Franusiowi po maturze". Prawdopodobnie rok 1908 Foto: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego