Section1
Z albumu rodzinnego
Wszystkie Józefa Czapska z Thunów z synem Józefem. Berlin 1899 Foto: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego