Section1
Z albumu rodzinnego
Wszystkie Maria i Józef Czapscy. Paryż, 1929 Foto: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego