Section1
Zdjęcia z Powstania Styczniowego
Wszystkie Tableau z napisem: „ZASŁUŻENI OJCZYŹNIE/ POLACY/ ROK 1863” Foto: Biblioteka Narodowa