Section1
Zdjęcia z Powstania Styczniowego
Wszystkie Portret Leopolda Kronenberga Foto: Karol Beyer/Biblioteka Narodowa