Section1
Zdjęcia z Powstania Styczniowego
Wszystkie Portret Mariana Langiewicza Foto: Ignacy Mażek/Biblioteka Narodowa