Section1
Zdjęcia z Powstania Styczniowego
Wszystkie Obrona Pieskowej Skały 4 III 1863 roku przez powstańcze oddziały Mariana Langiewicza Foto: Biblioteka Narodowa