Section1
Zdjęcia z Powstania Styczniowego
Wszystkie Portret Doba Beera Meiselsa Foto: Karol Beyer/Biblioteka Narodowa