Section1
Wręczenie Nagrody Muzyka Źródeł
Wszystkie Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektor Programu 2 Polskiego Radia, Anna Szewczuk-Czech, kierownik Radiowego Centrum Kultury Ludowej, oraz Tadeusz Kubiak, laureat Nagrody Muzyka Źródeł Foto: Grzegorz Śledź/PR2

GALERIA