Section1
Wręczenie Nagrody Fonogram Źródeł 2013
Wszystkie Jury Fonogramu Źródeł 2013 przyznało pierwszą nagrodę za dwie antologie: "Pierwszy Podhalański Popis Konkursowy Ludowych Muzyk Góralskich. Zakopane 18-20 kwietnia 1952” oraz "Pamiątki przeszłości z archiwum wydobyte. Pieśni i muzyka Kielecczyzny” Foto: Grzegorz Śledź/PR2

GALERIA