Ekumenia

Obradowała Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2021 09:35
1 grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Rozmawiano m.in. o kontaktach z Polskim Forum Chrześcijańskim, Ekumenicznej Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klimatycznej, a także przyszłorocznych wydarzeniach ekumenicznych – Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe czy poprzedzającym je spotkaniu europejskich delegatów w Warszawie. Zaproszono też Kościoły PRE do włączenia się w proces synodalny w Kościele Rzymskokatolickim.Spotkanie zorganizowano w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska, w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: bp Jacek Jezierski (przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną) oraz bp Andrzej Malicki (prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w zebraniu uczestniczyli: bp Karol Maria Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), ks. Doroteusz Sawicki reprezentujący abp. Abla (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) i ks. Grzegorz Giemza, dyrektor biura PRE. Ze strony Kościoła rzymskokatolickiego w zebraniu wzięli udział: bp Andrzej Czaja, bp Andrzej Siemieniewski i ks. Sławomir Pawłowski SAC.

Rozmawiano miedzy innymi o ekumenicznych wydarzeniach ostatnich miesięcy. Omówiono kontakty z Polskim Forum Chrześcijańskim. Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej zostały zaproszone, aby włączyć się w proces synodalny w Kościele rzymskokatolickim, który został otwarty przez papieża Franciszka. Zapoznano się z przygotowaniami do 11. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe (31.08.–8.09.2022) oraz spotkania jego europejskich delegatów, które odbędzie się w Warszawie w dniach od 25 do 27 lutego 2022 roku. Omówiono przebieg 5. Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Zielonej Góry do Glasgow, która odbyła się od 14 sierpnia do 29 października 2021 roku. Wysłuchano informacji z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego o możliwości ordynacji kobiet na prezbitera od 1 stycznia 2022 roku.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2022 będzie przebiegać pod hasłem: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,12). Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne odbędzie się w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie w niedzielę 23 stycznia 2022 roku o godz. 17:00.

Zobacz więcej na temat: wiara