Nauka

Festiwal Nauki 2012: Polecamy weekendowe debaty!

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2012 21:00
XVI Festiwal Nauki w Warszawie będzie trwał wyjątkowo długo, bo aż do 30 września. Każdego dnia na gości czeka mnóstwo fascynujących wydarzeń.
Festiwal Nauki 2012: Polecamy weekendowe debaty
Foto: Festiwal Nauki.

XVI Festiwal Nauki odbywa się pod patronatem Polskiego Radia S.A.

Więcej informacji o Festiwalu >>

Sobota 22 IX
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Nowa Aula w Starym BUW
2. DEBATA GŁÓWNA. Komórki macierzyste: między lekiem a nadzieją – dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"), prof. dr hab. Zygmunt Pojda (Zakład Hematologii Doświadczalnej, Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Marek Maleszewski (Wydział Biologii UW), prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii UW), 22 IX godz. 16
Komórki macierzyste od wielu lat budzą nadzieję na ich praktyczne wykorzystanie w medycynie do naprawy uszkodzonych lub źle funkcjonujących narządów i tkanek. Jednocześnie budzą obawy związane ze sposobami ich pozyskiwania, manipulacjami, jakim są poddawane, oraz niepożądanymi efektami ich zastosowania w terapii.
Dziś po wielu latach badań poświęconych komórkom macierzystym – zarówno tym zarodkowym, jak i uzyskiwanym z dorosłych organizmów – naukowiec pesymista mógłby powiedzieć, że zdobyta wiedza nie jest jeszcze wystarczająca, aby zapewnić ich skuteczne i bezpieczne wykorzystanie. Naukowiec optymista wymieni natomiast wiele przykładów dokumentujących budzące nadzieję próby zastosowania komórek macierzystych, zarówno w badaniach biomedycznych, jak i w eksperymentalnych terapiach. I pesymista, i optymista powinni jednak wiedzieć, gdzie są zlokalizowane oraz jaką rolę pełnią komórki macierzyste podczas rozwoju zarodkowego i w dorosłym organizmie, czy i jak można je izolować z organizmu, czy można uzyskać „sztuczną” komórkę macierzystą, jak wykorzystuje się je w badaniach naukowych, czy i jak można je wykorzystać w terapii różnego rodzaju schorzeń, oraz kiedy są pożyteczne, a kiedy mogą stanowić zagrożenie. Na te odpowiedzi będą starać się udzielać naukowcy analizujący rozwój zarodków ssaków i rolę powstających wówczas komórek macierzystych oraz ci poświęcający swój czas na uzyskiwanie i badanie komórek (np. tych obecnych w krwi pępowinowej), które mogą być w przyszłości wykorzystane w terapii.
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Nowa Aula w Starym BUW
DEBATA GŁÓWNA. Polska – Rosja – Świat – prof. Adam Daniel Rotfeld (współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych), prof. Artes Liberale (UW) i akademik prof. Aleksander Dynkin (dyrektor Instytutu Gospodarki Świtowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauki), 22 IX godz. 18 
Uczestnicy panelu przedstawią z polskiego i rosyjskiego punktu widzenia główne tendencje w rozwoju świata, fundamentalne zmiany w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym możliwości kształtowania się Euroatlantyckiej Wspólnoty Bezpieczeństwa. Obaj dyskutanci wchodzili w skład powołanej pod auspicjami Fundacji Carnegiego w Waszyngtonie międzynarodowej komisji, która przygotowała raport dotyczący tej problematyki. W tym kontekście Aleksander Dynkin zaprezentuje wyniki projektu badawczego „Świat i Rosja 2030”. W czasie debaty poruszone będą również sprawy relacji między Polską a Rosją z uwzględnieniem nowych wyzwań i zagrożeń.
Niedziela 23 IX
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Nowa Aula w Starym BUW
4. DEBATA GŁÓWNA. Prawdy i mity statystyki – dr Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Przemysław Biecek (Wydział Matematyki UW), red. Edwin Bendyk (Tygodnik „Polityka”), 23 IX godz. 18
Pierwsza część debaty dotyczyć będzie tego, jak statystyka zmienia naukę w XX i XXI wieku, druga natomiast poświęcona będzie statystyce w życiu codziennym, czyli edukacji statystycznej i publicystyce oparta na danych statystycznych.
W pierwszej części pokażemy, jak statystyka odmieniła XX-wieczną medycynę, rolnictwo, ekonomię i nauki społeczne. Usłyszeć będzie można, dlaczego krowy dają teraz dwukrotnie więcej mleka niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jak wyglądają poletka doświadczalne oraz jaką rolę w badaniu efektów leków odgrywają układy eksperymentalne. Przedstawimy przykłady obrazujące nadużywanie statystyki w „dowodzeniu” zależności przyczynowo-skutkowych.
W drugiej części przedstawimy serię dobrych i złych przykładów widocznych w danych użytecznych w codziennym życiu: począwszy od pytania, czy nie powinniśmy kłaść większego nacisku w szkole na naukę statystyki, przez dyskusję, jak uczyć dorosłych korzystania z dobrodziejstw czytelnie zaprezentowanych danych. W ważnych i trudnych kwestiach społecznych, takich jak reformy emerytalna, edukacji, służby zdrowia czy programy polityczne partii, stopień złożoności problemu często przerasta możliwości nawet wykształconego obywatela. Edukacja statystyczna i publicystyka oparta na danych może uprościć opis całego mechanizmu, przedstawiając w sposób rzetelny i czytelny najważniejsze dane.

W ten weekend polecamy debaty:

Sobota 22 IX

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Nowa Aula w Starym BUW.

16:00 Komórki macierzyste: między lekiem a nadzieją

 Dyskutować bę∂ą dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"), prof. dr hab. Zygmunt Pojda (Zakład Hematologii Doświadczalnej, Centrum Onkologii-Instytutim. Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Marek Maleszewski (Wydział Biologii UW) i prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii UW)

Komórki macierzyste od wielu lat budzą nadzieję na ich praktyczne wykorzystanie w medycynie do naprawy uszkodzonych lub źle funkcjonujących narządów i tkanek. Jednocześnie budzą obawy związane ze sposobami ich pozyskiwania, manipulacjami, jakim są poddawane, oraz niepożądanymi efektami ich zastosowania w terapii.Dziś po wielu latach badań poświęconych komórkom macierzystym – zarówno tym zarodkowym, jak i uzyskiwanym z dorosłych organizmów – naukowiec pesymista mógłby powiedzieć, że zdobyta wiedza nie jest jeszcze wystarczająca, aby zapewnić ich skuteczne i bezpieczne wykorzystanie. Naukowiec optymista wymieni natomiast wiele przykładów dokumentujących budzące nadzieję próby zastosowania komórek macierzystych, zarówno w badaniach biomedycznych, jak i w eksperymentalnych terapiach. I pesymista, i optymista powinni jednak wiedzieć, gdzie są zlokalizowane oraz jaką rolę pełnią komórki macierzyste podczas rozwoju zarodkowego i w dorosłym organizmie, czy i jak można je izolować z organizmu, czy można uzyskać „sztuczną” komórkę macierzystą, jak wykorzystuje się je w badaniach naukowych, czy i jak można je wykorzystać w terapii różnego rodzaju schorzeń, oraz kiedy są pożyteczne, a kiedy mogą stanowić zagrożenie. Na te odpowiedzi będą starać się udzielać naukowcy analizujący rozwój zarodków ssaków i rolę powstających wówczas komórek macierzystych oraz ci poświęcający swój czas na uzyskiwanie i badanie komórek (np. tych obecnych w krwi pępowinowej), które mogą być w przyszłości wykorzystane w terapii.

18:00 Polska – Rosja – Świat

Dyskutować będą: prof. Adam Daniel Rotfeld (współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych), prof. Artes Liberale (UW) i akademik prof. Aleksander Dynkin (dyrektor Instytutu Gospodarki Świtowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauki)

Uczestnicy panelu przedstawią z polskiego i rosyjskiego punktu widzenia główne tendencje w rozwoju świata, fundamentalne zmiany w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym możliwości kształtowania się Euroatlantyckiej Wspólnoty Bezpieczeństwa. Obaj dyskutanci wchodzili w skład powołanej pod auspicjami Fundacji Carnegiego w Waszyngtonie międzynarodowej komisji, która przygotowała raport dotyczący tej problematyki. W tym kontekście Aleksander Dynkin zaprezentuje wyniki projektu badawczego „Świat i Rosja 2030”. W czasie debaty poruszone będą również sprawy relacji między Polską a Rosją z uwzględnieniem nowych wyzwań i zagrożeń.

Niedziela 23 IX

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Nowa Aula w Starym BUW

18:00 Prawdy i mity statystyki

Dyskutować będą dr Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Przemysław Biecek (Wydział Matematyki UW) i red. Edwin Bendyk (Tygodnik „Polityka”)

Pierwsza część debaty dotyczyć będzie tego, jak statystyka zmienia naukę w XX i XXI wieku, druga natomiast poświęcona będzie statystyce w życiu codziennym, czyli edukacji statystycznej i publicystyce oparta na danych statystycznych.W pierwszej części pokażemy, jak statystyka odmieniła XX-wieczną medycynę, rolnictwo, ekonomię i nauki społeczne. Usłyszeć będzie można, dlaczego krowy dają teraz dwukrotnie więcej mleka niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jak wyglądają poletka doświadczalne oraz jaką rolę w badaniu efektów leków odgrywają układy eksperymentalne. Przedstawimy przykłady obrazujące nadużywanie statystyki w „dowodzeniu” zależności przyczynowo-skutkowych.W drugiej części przedstawimy serię dobrych i złych przykładów widocznych w danych użytecznych w codziennym życiu: począwszy od pytania, czy nie powinniśmy kłaść większego nacisku w szkole na naukę statystyki, przez dyskusję, jak uczyć dorosłych korzystania z dobrodziejstw czytelnie zaprezentowanych danych. W ważnych i trudnych kwestiach społecznych, takich jak reformy emerytalna, edukacji, służby zdrowia czy programy polityczne partii, stopień złożoności problemu często przerasta możliwości nawet wykształconego obywatela. Edukacja statystyczna i publicystyka oparta na danych może uprościć opis całego mechanizmu, przedstawiając w sposób rzetelny i czytelny najważniejsze dane.

Więcej informacji o XVI Festiwalu Nauki i szczegółowy program wszystkich imprez również na: http://www.festiwalnauki.edu.pl/

(ew)