Section1
"W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne"
Wszystkie Lwów, Rynek, lata 30. Foto: źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe