Section1
"W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne"
Wszystkie Targ w Wiśniowcu na Wołyniu, 1924 rok. Foto: źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe www.nac.gov.pl