Section1
"W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne"
Wszystkie Luksusowa łazienka z końca lat 30. Foto: źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe www.nac.gov.pl