Section1
"W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne"
Wszystkie Lukstorpeda na dworcu w Krakowie, 1933 rok. Foto: źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe www.nac.gov.pl