Section1
"W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne"
Wszystkie Wilno, przystań pasażerska na Wilii, w głębi widoczny kościół św. Rafała, 1939 roku. Foto: źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe www.nac.gov.pl