Section1
Migawki z życia
Wszystkie Witold Pilecki ze znajomym, Aleksandrem Żeligowskim. Lida, 1930 Foto: Instytut Pamięci Narodowej