Komitet KOR

Stanisław Barańczak

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016 19:00
Audio
  • Stanisław Barańczak opowiada o moralnym zobowiązaniu do przyłączenia się do KOR - ludzi o wspólnych celach, ale nie tych samych poglądach. (RWE, 1981)
  • Stanisław Barańczak mówi o etycznym aspekcie poezji, o tym, że artysta musi mówić prawdę, nie uciekać w estetyzm, cz.1. (RWE, 1982)
  • Stanisław Barańczak opowiada o swojej poezji oraz o tomiku wierszy “Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu”, cz.2. (RWE, 1982)
  • "Poezja na tym paradoksie polega, że Pan Bóg wie wszystko, ale my Mu chcemy rozpaczliwie coś jeszcze powiedzieć, wytłumaczyć się z czegoś, zadać Mu jakieś pytanie” - tak o metafizycznym rysie swojej twórczości mówi Barańczak, cz.3. (RWE, 1982)

Stanisław Barańczak (1946-2014), członek-założyciel KOR. Poeta, krytyk i tłumacz literatury anglojęzycznej. W latach 1967-69 członek PZPR. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu Nowej Fali w poezji polskiej, autor opublikowanych poza cenzurą tomów "Sztuczne oddychanie", "Ja wiem, że to niesłuszne", "Tryptyk ze zmęczenia, betonu i śniegu". Kierownik literacki Teatru Ósmego Dnia, redaktor "Biuletynu Informacyjnego", "Zapisu", "Krytyki" i "Zeszytów Literackich". Współorganizator Towarzystwa Kursów Naukowych. Od 1981 profesor, a następnie kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Harwarda (USA), obecnie emerytowany. W 2000 otrzymuje Nagrodę Literacką NIKE. W 2006 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).