Komitet KOR

Zbigniew Romaszewski

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2016 07:00
Audio
  • - KOR to były najrozmaitsze inicjatywy społeczne, m.in. uniwersytet latający, gdzie odbywały się wykłady, to były wydawnictwa, Wolne Związki Zawodowe. (PR, 25.09.2006)

Zbigniew Romaszewski (1940-2014), członek KOR. Fizyk. Współorganizator, a następnie kierownik akcji radomskiej. Wraz z żoną Zofią stoi na czele Biura Interwencyjnego KOR. W styczniu 1979 spotyka się w Moskwie z Andriejem Sacharowem i jego współpracownikami z Komitetu Obrony Praw Człowieka. Na przełomie 1979/80 organizuje Komisję Helsińską, nadzorującą wprowadzanie w życie postanowień KBWE. Pod jego redakcją komisja publikuje Raport Madrycki, omawiający stan przestrzegania praw człowieka w PRL. Kieruje Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", członek Komisji Krajowej. Współorganizuje podziemne Radio "Solidarność". Więziony od 1982 do 1984. Organizator Międzynarodowych Konferencji Praw Człowieka w Krakowie (1988) i w Leningradzie (1990). Jedyny senator RP, sprawujący nieprzerwanie urząd od czasu ponownego powołania Senatu w 1989. Od 2007 wicemarszałek Senatu VII kadencji. W 2008 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Za Zasługi dla Litwy, a w 2008 otrzymał portugalski Krzyż Wielki Orderu Zasługi. Ponadto wyróżniany odznaczeniami prywatnymi (m.in. Krzyżem Solidarności Walczącej).

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).