Komitet KOR

Leszek Kołakowski

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016 08:00
Audio
  • Prof. Leszek Kołakowski mówi o kulturze i tradycji Europy oraz o tym, czym jest dla niego chrześcijaństwo. (BBC, 8.11.1979)
  • Prof. Leszek Kołakowski o Karolu Marksie. (BBC, 28.02.1983)

Leszek Kołakowski (1927-2009), członek KOR. Filozof. Początkowo członek PPR i PZPR, namiętny propagator filozofii marksistowsko-leninowskiej, później jeden z najbardziej przenikliwych krytyków marksizmu (w latach 1976-79 publikuje w Paryżu trzy tomy "Głównych nurtów marksizmu"). Usunięty z PZPR za wykład wygłoszony na zebraniu ZMS Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wwarszawskiego (październik 1966), w którym krytykuje odejście od idei Października. W Marcu '68 usunięty z uczelni, emigruje. Wykłada m.in. w Kanadzie i USA, od 1970 profesor Oksfordu. Publikuje w paryskiej "Kulturze" i londyńskim "Aneksie". Po Czerwcu '76 kieruje pracami międzynarodowego komitetu pomocy robotnikom Appeal for Polish Workers. W 1997 otrzymuje Order Orła Białego.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).

Leszka Kołakowskiego w 35. rocznicę powstania KOR wspomina Eugeniusz Smolar.