Komitet KOR

Ks. Zbigniew Kamiński

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016 11:00

Ksiądz Zbigniew Kamiński (1900–1991), członek KOR. Uczestnik wojny bolszewickiej i Powstania Warszawskiego, kapelan AK. Przed wojną działacz młodzieżowej organizacji "Iuventus Christiana", po 1945 roku wieloletni duszpasterz akademicki. Jest rektorem kościoła św. Anny w Warszawie i proboszczem parafii w Milanówku. Do KOR zaproszony przez Józefa Rybickiego, nie uczestniczy w bieżących pracach Komitetu. W 2006 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).

Księdza Zbigniewa Kamińskiego w 35. rocznicę powstania KOR wspomina Wiesław Kęcik.