Komitet KOR

Wacław Zawadzki

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2016 13:00

Wacław Zawadzki (1900–1978), członek KOR. Edytor i bibliofil. Działacz Polskiej Partii Socjalistycznej do 1948, kiedy sprzeciwia się zjednoczeniu z komunistami, zostaje wyrzucony z partii. W Październiku ’56, wierząc w możliwość odnowy, wstępuje do PZPR. Składa legitymację po usunięciu z partii Leszka Kołakowskiego. Sygnatariusz wielu listów protestacyjnych, redaktor Biblioteki Pamiętników Polskich i Obcych w PIW, członek ZLP i PEN-Clubu.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" oraz nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).

Wacława Zawadzkiego w 35. rocznicę powstania KOR wspomina Wojciech Onyszkiewicz.