Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Margaret, Roman Czejarek i Marta Januszewska Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski