Section2
VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku
Wszystkie Papież Jan Paweł II odprawił mszę przy konfesji św. Stanisława w Katedrze Wawelskiej. Kraków, 17.06.1999 Foto: PAP/Jacek Bednarczyk