Section2
VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku
Wszystkie Ojciec Święty w drodze do drohiczyńskiego ołtarza owacyjnie witany przez tłumy wiernych. Drohiczyn, 10.06.1999 Foto: PAP/Radek Pietruszka