Section2
VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku
Wszystkie Papież Jan Paweł II celebrował nabożeństwo ekumeniczne w Drohiczynie. Ojciec Święty oraz arcybiskup Sawa, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce. Drohiczyn, 10.06.1999 Foto: PAP/Radek Pietruszka