Section2
VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku
Wszystkie Przy takim ołtarzu papież odprawił mszę świętą w Bydgoszczy. 7.06.1999 Foto: PAP/Jacek Bednarczyk