Section2
VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 roku
Wszystkie Podczas wizyty w polskim parlamencie papież Jan Paweł II spotkał się z członkami Polskiej Rady Ekumenicznej oraz z przedstawicielami kościołów i wspólnot wyznaniowych. Ojciec Święty w towarzystwie m.in. rabina Menachema Joskowicza, arcybiskupa Sawy, biskupa Jana Szarka. Warszawa, 11.06.1999 Foto: PAP/JACEK TURCZYK