Redakcja Programów Katolickich

Drogowskazy wychowania

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011 12:00
Jak powinno wyglądać integralne wychowanie dzieci i młodzieży? W dobie kryzysu warto na nowo przyjrzeć się spójnej pedagogice katolickiej, zbudowanej na systemach wychowania św. Jana Bosko, bł. Edmunda Bojanowskiego i bł. Bronisława Markiewicza.
Audio

Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 18 i 19 listopada 2011 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

W audycji usłyszymy rozmowy z uczestnikami konferencji, a będą wśród nich: ks. prof. Vincenzo Annicchiarico – kierownik biura odpowiadającego za nauczanie religii w Republice Włoskiej z ramienia Konferencji Episkopatu Włoch; bp Edward Białogłowski; ks. prof. Andrzej Kiciński – kierownik katedry Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; ks. prof. Czesław Kustra – wykładowca Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; oraz ks. Marcin Różański – dyrektor Katolickiego Gimnazjum im. bł. B. Markiewicza w Markach, a także uczniowie tegoż gimnazjum.

Gość w studiu: s. Loyola Opiela - wykładowca Katedry Dydaktyki Ogólnej KUL oraz s. Agnieszka Skrzypek – obie ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi.

Ponadto w audycji:

Kalendarium historyczne

Felieton – o. Grzegorz Dobroczyński

Kochane życie – felieton Elżbiety Nowak

Abyś dzień święty święcił” – ks. Bogusław Nadolski

Audycja dla dzieci - fragment książki Pawła Zuchniewicza pt. „Pamiętnik papieskiego anioła” czytał Krzysztof Ziemiec.

Magazyn informacyjny „Z życia Kościoła w Polsce i na świecie

Ważne sprawy – w niedzielę rozpoczyna się Adwent - okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę Bożego Narodzenia. Ściśle religijny charakter Adwentu wskazuje nam na pewną skłonność natury ludzkiej do czekania. Każdy na coś czeka, niezależnie czy jest człowiekiem wierzącym, czy nie. Adwent w szczególny sposób uzmysławia nam, że człowiek jest ze swej natury istotą religijną. Czy istnieje recepta na właściwe przeżycie Adwentu? Jaki sens mają postanowienia adwentowe?

Gość Małgorzaty Glabisz-Pniewskiej – ks. prof. Ignacy Bokwa – teolog.

Prowadzenie: Jan Pniewski

Wydawca, autorka: Małgorzata Glabisz-Pniewska

 

Niedziela, 27 listopada. godz. 6.00-9.00