Section50
Section00
Radiowe Centrum Kultury Ludowej Cudowytwórcy
Section05
Cudowytwórcy
Section07
O audycji

Pięknie zdobione przedmioty codziennego użytku upiększały życie i kształtowały poczucie estetyki naszych przodków. Wytwory pracy rzemieślników, wykonywane nierzadko w małych warsztatach, miały niepowtarzalny charakter. W audycji będziemy poznawać z bliska warsztat i metody pracy rzemieślników. Za pomocą dźwięków nagranych współcześnie, ale i archiwalnych wywiadów z rękodzielnikami, których profesje są coraz rzadziej wykonywane lub zanikają, będziemy poznawać specyfikę dawnych zawodów - i odkrywać nie tylko historię rozwoju technicznego, ale także dzieje ludzkiej duchowości.
Sobota, godz. 8:50
Prowadzi: Patrycja Zisch

Section51