Section50
Section00

Seria "Muzyka Źródeł" Polskiego Radia została nazwana "Oskarem Kolbergiem w dźwięku". Płyty z tej serii prezentują prawdziwe skarby muzycznego folkloru Polski. Nagrania – w wielu przypadkach dziś już historyczne – w wykonaniu najwybitniejszych tradycyjnych kapel i śpiewaków ludowych, prezentowane są według regionów. Nagrania były dokonywane w różnych warunkach, zarówno u wykonawców w domu podczas terenowych wypraw redaktorów Polskiego Radia, jak i podczas rozmaitych imprez regionalnych bądź ogólnopolskich, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Celem prowadzonej przez lata dokumentacji było utrwalenie szybko zmieniającego się krajobrazu kultury ludowej w różnych regionach Polski, rejestracji muzyki mniejszości etnicznych i narodowych, zamieszkujących nasz kraj, a także Polaków mieszkających obecnie poza granicami kraju. Kolekcja "Muzyka Źródeł" stanowi świadectwo kultury narodowej i jest równocześnie muzyczną mapą regionów Polski. Jej poznanie to droga do kulturowych korzeni.

Radiowe Centrum Kultury Ludowej Muzyka Źródeł
Section51
Section52