Section50
Section00
Historia Niewypłakana
Radiowe Centrum Kultury Ludowej Historia Niewypłakana
Section07
O audycji

Dolny Śląsk to miejsce zasiedlone przez ludność z niemal wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Dotarli tu między innymi Kresowianie z Podola, z lwowskiego, z Wołynia, z Podkarpacia, górale czadeccy z Bukowiny Rumuńskiej, Polacy z Bośni, Lachowie Sądeccy, Łemkowie i wielu innych. Żyjące tu społeczności do dziś zachowały bezcenne skarby własnych kultur wyniesione przez przodków z rodzinnych miejsc. Te ocalałe w pamięci zasoby stanowią nie tylko wartość artystyczną i estetyczną, ale odgrywają ogromną rolę w budowaniu tożsamości kulturowej kolejnych pokoleń. W cyklu „Historia Niewypłakana” Joszko Broda sięga do wspomnień zachowanych w pamięci przesiedleńców, by przywrócić im należne miejsce w historii kraju.

Sobota, 8.50, Dwójka

Prowadzący

Joszko Broda

Section51