Section50
Section00
Radiowe Centrum Kultury Ludowej To było tak...
Section05
To było tak...
Section07
O Audycji

Na początku było słowo. Mówione. Wiedzieli o tym bracia Grimm, spisując opowieści Dorothei Viehmann, niemieckiej bajarki ludowej. Opowieści, bez których nie byłoby ich dzieła – „Baśnie braci Grimm”. W przedmowie do książki autorzy wspominali: „W swojej pamięci Dorothea doskonale zachowała starodawne legendy i baśnie. Opowiadała wszystko rozumnie, niczego nie gmatwała i widać było, że sprawiało jej to przyjemność”. My chcemy do korzeni literatury powrócić i pokłonić się pierwszemu przekazowi, staremu jak historia ludzkości. Przekazowi ustnemu, a także wynikającej z niego narracji ludowej i twórczości oralnej. Na początku cyklu „To było tak…”, profesor Violetta Wróblewska z UMK w Toruniu, kierowniczka projektu badawczego „Słownik polskiej bajki ludowej”, wprowadzi nas w świat narracji ludowej, byśmy w kolejnych odcinkach usłyszeli i zrozumieli istotę opowieści ludowych z różnych stron Polski, w tym opowieści mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Przekazanych w języku polskim i nie tylko. Usłyszymy gwary, ale i języki, którymi posługują się mniejszości żyjące w Polsce. Poznamy bajki ludowe, baśni, klechdy, gawędy, podania lokalne, legendy przekazane przez bajarzy ludowych i współczesnych, którzy zabiorą nas w świat swoich opowieści. Na koniec zastanowimy się nad zmianami i przeobrażeniami narracji ludowej, a także przyjrzymy się współczesnym przejawom oralności w tradycji ludowej i nowym kierunkom wytyczonym przez zmieniającą się tradycję.
Sobota, 8.50, Dwójka

Prowadzący

Patrycja Zisch

Section51