Historia

Bitwa pod Budziszynem – Chrobry kontra Niemcy

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023 03:30
Dla potomnych był symbolem potęgi państwa Piastów. Od początku swojego panowania dążył do ekspansji na terenie Niemiec. Wzrost wpływów Chrobrego musiał zaniepokoić cesarza Henryka II.
Historycy: dr Grzegorz Myśliwski i dr Paweł Żmudzki dyskutują o rządach Bolesława Chrobrego. Audycja Andrzeja Sowy (5.09.2001).
Historycy: dr Grzegorz Myśliwski i dr Paweł Żmudzki dyskutują o rządach Bolesława Chrobrego. Audycja Andrzeja Sowy (5.09.2001).

1 września 1015 pod Budziszynem (a w zasadzie pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Budziszynem) wojska Bolesława Chrobrego odniosły zwycięstwo nad armią cesarza niemieckiego Henryka II.

W pierwszych latach po objęciu władzy Bolesław Chrobry utrzymywał dobre kontakty z zachodnim sąsiadem. Poprawne stosunki zakończyły się jednak po śmierci cesarza Ottona III w 1002 roku. Wewnętrzne niepokoje u sąsiada Chrobry wykorzystał, by przejąć tereny wokół Odry. Gdy władzę w Prusach objął Henryk II przekazał te terytoria Piastowi na zasadzie lenna. Konflikt polsko-niemiecki wywiązał się, kiedy Bolesław Chrobry mianował się królem Czech.

Czy kilkanaście lat wojen z Niemcami, które zafundował nam Chrobry, wyszło Polsce na dobre?

– Wojny polsko-niemieckie za czasów Chrobrego, które weszły na trwałe do polskiej świadomości historycznej, wydaje się, że były prowadzone po części niepotrzebnie – krytykował rządy Chrobrego, historyk dr Grzegorz Myśliwski. – Z jednej strony Chrobry chciał uzyskać pewne tereny i być ich niepodzielnym władcą, ale wydaje się, że byłoby lepiej, gdyby pewne z nich przyjął w lenno i zaoszczędził krajowi kilkunastu lat ciężkich wojen.

W 1002 roku Chrobry sam rozpoczął wojnę kierując się zasadą, że najlepszą obroną jest atak. Dwa lata później Henryk przejął władzę w Czechach. Najazdom nie było końca. W 1007 roku Bolesław Chrobry podbił ziemie arcybiskupstwa magdeburskiego. Następnie bez większych problemów odzyskał Budziszyn. Z kontrofensywą Henryk II ruszył dopiero w 1010 roku. Dwa lata później obaj władcy zawarli pięcioletni rozejm.

Pokój nie trwał zbyt długo. W 1013 roku Chrobry zgodził się na przyjęcie Milska i Łużyc w lenno, w zamian oferując pomoc Henrykowi II w wyprawach na Rzym, lecz słowa nie dotrzymał. W 1015 roku ponownie wybuchła wojna między cesarzem i Bolesławem Chrobrym. Więcej, wraz z czeskim księciem uknuł nawet spisek przeciw niemu. Doprowadziło to do cesarskiej interwencji w Polsce, która ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem.

W końcu po wieloletnich bojach, w 1018 roku zawarto pokój w Budziszynie. Z konfliktu zwycięsko wyszedł Chrobry. Zagarnął Milsko i Łużyce, a Henryk II pomógł mu w wyprawie na Kijów.

– To była wojna, która przyniosła ogromne zyski – podkreślał dr Paweł Żmudzki. – Bez tej wojny trudno sobie wyobrazić finansowanie aparatu państwowego, dworu i innych wydatków.


Posłuchaj
14:59 bolesław chrobry_sowa.mp3 Historycy: dr Grzegorz Myśliwski i dr Paweł Żmudzki dyskutują o rządach Bolesława Chrobrego. Audycja Andrzeja Sowy. (PR, 5.09.2001)

 

mb

Zobacz więcej na temat: Bolesław Chrobry HISTORIA
Czytaj także

Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2023 05:30
Przeszedł do historii jako doskonały wojownik. Jest symbolem Polski silnej, z którą Europa musiała się liczyć.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Bitwa pod Cedynią. Upokorzona duma teutońska

Ostatnia aktualizacja: 24.06.2023 05:35
W 972 roku wojska margrabiego Hodona bez porozumienia z cesarzem przeprawiły się na ziemie Mieszka I. Szacuje się, że przeciwko polskiemu władcy ruszyło do 3000 pieszych i ponad 1000 konnych rycerzy.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Zjazd gnieźnieński - proeuropejskie aspiracje Chrobrego

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2016 06:00
1016 lat temu w Gnieźnie podczas swojej pielgrzymki do grobu św. Wojciecha z księciem Bolesławem spotkał się cesarz Otton III. W trakcie uroczystości władca Cesarstwa założył polskiemu księciu na głowę diadem i wręczył mu kopię włóczni św. Maurycego. Wydarzenie to przeszło do historii jako zjazd gnieźnieński.
rozwiń zwiń