Redakcja Polska

Ruszył nabór do programu stypendialnego dla Polonii - NAWA ANDERS

13.04.2024 15:31
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA otworzyła nabór wniosków do programu stypendialnego dla Polonii im. Generała Władysława Andersa. To już siódma edycja programu, dzięki któremu już ponad 4 tysiące młodych osób polskiego pochodzenia z różnych części świata – od Brazylii przez Niemcy po Uzbekistan – przyjechało na studia do Polski.
Audio
  • O programie NAWA ANDERS opowiada dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozmowa Haliny Ostas [posłuchaj]
Dr Dawid Kostecki, dyrektor NAWA w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy
Dr Dawid Kostecki, dyrektor NAWA w studiu Polskiego Radia dla ZagranicyAutor: Halina Ostas/PRdZ

Program im. gen. Władysława Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

O udział w programie starać się mogą osoby, które posiadają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju i które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne).

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Na realizację tegorocznych naborów NAWA zaplanowała blisko 32 mln złotych, spośród których blisko 28 mln złotych to środki przeznaczone na realizację stypendiów w ramach naboru na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie.

Od początku realizacji programu do NAWA wpłynęło ponad 10 tysięcy wniosków przedstawicieli Polonii z całego świata, a ponad 4000 młodych osób polskiego pochodzenia podjęło studia w Polsce ze stypendium Anders NAWA. Średnio w ciągu roku z programem Anders NAWA kształci się ok. 2400 osób.

Stypendyści najczęściej podejmują studia w następujących uczelniach publicznych: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Warszawski.

Do najbardziej popularnych kierunków studiów należą informatyka, zarządzanie, ekonomia, biznes, finanse i rachunkowość, logistyka, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, psychologia, marketing, turystyka, chemia, prawo, architektura oraz biotechnologia.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl.

Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

- Program im. gen. Władysława Andersa daje szansę Polakom mieszkającym na całym świecie na bezpłatne studiowanie w Polsce. Dzięki niemu staramy się dotrzeć do maturzystów polskiego pochodzenia na wszystkich kontynentach, we wszystkich państwach świata, aby mogli poznać walory studiowania w Polsce, odbycia nieodpłatnego cyklu kształcenia na uczelniach publicznych. Wszystkich młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, polski paszport, polskie obywatelstwo, czy też korzystają z Karty Polaka, zachęcamy, by kontynuowali swoją edukację na poziomie wyższym w polskich uczelniach, które stanowią gwarancję jakości i uznawalności dyplomu w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – powiedział dr Dawid Kostecki – dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Haliny Ostas.