Redakcja Polska

Rok 2022 Rokiem Romantyzmu w Warszawie, Paryżu i Wilnie

06.12.2021 17:30
Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało projekt „Romantyczność 2022. Wilno–Warszawa–Paryż” zainspirowany dwusetną rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
Audio
  • Projekt „Romantyczność 2022. Wilno–Warszawa–Paryż” - rozmowa z kustosz MN w Warszawie Urszulą Król [posłuchaj]
Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale, Walenty Wańkowicz
Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale, Walenty WańkowiczFoto: zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie/Wikipedia?Domena Publiczna

Projekt edukacyjno-badawczy realizowany jest w Polsce, we Francji i na Litwie.  Jego nadrzędnym celem jest promocja polskiej kultury i sztuki za granicą. Zespół Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej wspólnie, wraz z francuskimi i litewskimi instytucjami partnerskimi, opracował program i scenariusze zajęć poświęconych artystycznemu dorobkowi polskiego romantyzmu. Wyniki są  prezentowane publiczności w siedzibach partnerów w Paryżu i Wilnie. To wykłady, warsztaty i lekcje, stacjonarne oraz online.

Część wykładów wysłuchali już studenci Sorbony, ale możliwe jest ich powtórzenie dla zainteresowanych grup studentów oraz dołączenie online do już rozpoczętego cyklu. Wszelkie istotne informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronach

https://www.facebook.com/muzealnecentrumedukacjiszkolnej

https://www.mnw.art.pl/mces/mces/romantycznosc-2022/

https://www.mnw.art.pl/mces/mces/wspolprace/orbonne/

- Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czym romantyzm jest dzisiaj oraz ukazać go na szerokim, europejskim tle – mówi kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie i współtwórczyni projektu Urszula Król z zespołu Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej. - Nie można zrozumieć współczesnej Polski bez zrozumienia romantyzmu – dodaje.

Z Urszulą Król rozmawia Ewa Plisiecka.