Redakcja Polska

Język polski w świecie. Jaką polszczyzną posługują się Polacy za granicą?

02.10.2020 13:00
W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, z naszego kraju wyjechało wiele osób, najczęściej młodych, które zaplanowały swoje dalsze życie na emigracji. Szacuje się, że co dziesiąte polskie dziecko urodziło się za granicą.
Audio
  • "Język polski bez granic". Jaką polszczyzną posługują się Polacy za granicą? [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneRoberto Galan/Shutterstock.com

Język polski dla pokolenia emigracyjnego jest językiem pierwszym - ojczystym, dla pokolenia zerowego oraz pierwszych pokoleń polonijnych jest językiem odziedziczonym. Dla kolejnych generacji często ma już status języka obcego.

W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej z naszego kraju wyjechało wiele osób, najczęściej młodych, które zaplanowały swoje dalsze życie na emigracji. Szacuje się, że co dziesiąte polskie dziecko urodziło się za granicą. W europejskiej  polityce  językowej  coraz poważniej traktuje się rolę i znaczenie tzw. języków odziedziczonych w rozwoju młodych migrantów europejskich.

Kraje członkowskie Unii zachęcane są do organizowania systemowych zajęć z języków rodzimych. Poza Polską działa wiele szkół, w których na różnych poziomach prowadzona jest nauka języka polskiego. Udaje się również utrzymać, co prawda nieliczne, ale jednak  prestiżowe i jakże potrzebne  wydziały polonistyczne, które mogą kształcić także przyszłych nauczycieli języka polskiego. Kultywowanie starannej polszczyzny poza granicami Polski nie jest jednak łatwe i dlatego w proces rozwoju językowego powinni być włączeni również polscy rodzice i jeśli to możliwe – dziadkowie. 

W audycji z cyklu „Język polski bez granic” rozmawiamy o polszczyźnie w świecie, a zwłaszcza w grupie polonijnej, społeczności o emigracyjnym rodowodzie, osiadłej w wielu krajach świata.

Naszym gościem jest dr Piotr Kajak, kulturoznawca i językoznawca glottodydaktyczny, autor licznych publikacji poświęconych językowi i nauce języka polskiego, jako obcego, wicedyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM UW.

Cykl "Język polski bez granic" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Do wysłuchania programu zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.