Redakcja Polska

Promocja języka polskiego na świecie. Rola certyfikatów językowych

11.10.2020 12:53
Promocja naszego języka powinna przebiegać dwutorowo – w kraju i za granicą, gdzie elementem dodatkowym i koniecznym jest upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski. O promocji języka polskiego rozmawiamy z dr Piotrem Kajakiem - kulturoznawcą i językoznawcą, wicedyrektorem Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM UW.
Audio
  • "Język polski bez granic ". Jak promować język polski na świecie mówi dr Piotr Kajak z UW [posłuchaj]

Na świecie, oprócz innych form współzawodnictwa, toczy się rywalizacja języków jako środków porozumiewania się i symboli tożsamości narodowej.

Polszczyzna nie należy do języków najbardziej popularnych, a w obiegowej opinii język polski, to język trudny i konserwatywny. Chociażby z powodu konieczności zmiany tych stereotypowych poglądów, należy promować język polski, popularyzować wiedzę o nim oraz metody doskonalenia sprawności posługiwania się polszczyzną.

Promocja naszego języka powinna przebiegać dwutorowo – w kraju i za granicą, gdzie elementem dodatkowym i koniecznym jest upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski.

Liczbę użytkowników języka polskiego można szacować na ponad 45 milionów osób, z czego ok. 38 milionów mieszka w Polsce. Mamy też atut, gdyż  językiem polskim posługują się liczne grupy Polaków lub osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, m. in. w USA, Kanadzie, Australii, Brazylii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Islandii, a także w Białorusi, Kazachstanie, na Litwie i na Ukrainie.

Współczesny świat stworzył wiele narzędzi, dzięki którym możemy szybko i atrakcyjnie opowiedzieć o Polsce, również o języku polskim i dotrzeć z tą wiedzą do najdalszych zakątków świata.

W ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie naszym językiem poza granicami, co podkreślają poloniści, uczący języka polskiego jako obcego. Z pewnością przyczynił się do tego fakt, że od 2004 roku można ubiegać się o certyfikat poświadczający znajomość polszczyzny. Wydaje go cudzoziemcom oraz obywatelom polskim mieszkającym poza granicami, po pozytywnym zdaniu egzaminu, Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego są efektem wieloletniej pracy zespołu specjalistów – przedstawicieli ośrodków akademickich zajmujących się kształceniem obcokrajowców w Polsce. W promocji języka polskiego, to doskonałe narzędzie, które również  przyczynia się do podniesienia jakości nauczania języka polskiego jako obcego, wzmacnia prestiż polszczyzny, a także służy budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

O promocji języka polskiego rozmawiamy z dr Piotrem Kajakiem - kulturoznawcą i językoznawcą, autorem  licznych publikacji  poświęconych językowi i nauce języka polskiego, jako obcego,   wicedyrektorem  Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM UW.

Cykl "Język polski bez granic" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania programu zaprasza Maria Wieczorkiewicz.